دانیالدانیال، تا این لحظه 8 سال و 7 ماه و 4 روز سن دارد
الیناالینا، تا این لحظه 3 سال و 9 ماه و 8 روز سن دارد

دانیال و الینا بهترین هایم

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه جذابیت: 76
امتیاز جذابیت: 9,463
48 دنبال کنندگان
1,146 پسندها
1,255 نظرات
263 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 26
امتیاز جذابیت: 17,135
111 دنبال کنندگان
2,111 پسندها
1,976 نظرات
328 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 221
امتیاز جذابیت: 5,440
65 دنبال کنندگان
561 پسندها
351 نظرات
533 مطالب بی رمز
1
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ